Curs actual: 2017-18

  INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS
· Calendari de l'any acadèmic 2017-2018
· Horaris 2017-18 dels grups de valencià: A1, A2, B1, B2, C1 i C2
· Llibres de text emprats al CP Serrano Morales el 2016-2017

  MATERIAL DE CLASSE: PRÀCTICA I ACTIVITATS
· Dictats de les proves de la JQCV, nivell: C1
· Dictats surrealistes, nivell: C1
· Expressió i interacció oral, nivell: A2
· Expressió i interacció oral, nivell: B1
· Expressió i interacció oral, nivell: C1
· Expressió i interacció oral, nivell: C1 (exercicis)
· Expressió i interacció oral, nivell: C1 (temporalització)
· Expressió i interacció oral, nivell: C2
· Redaccions: codis de correcció
· Redaccions de les proves de la JQCV, nivell: A2
· Redaccions de les proves de la JQCV, nivell: B1
· Redaccions de les proves de la JQCV, nivell: C1
· Redaccions de les proves de la JQCV, nivell: C2

  MATERIAL DE CLASSE: TEORIA
· Alfabet: tots els fonemes de la nostra llengua
· Accents i Dièresis (conceptes fonamentals)
· Adverbis i locucions adverbials (definicions i exemples)
· Apòstrof i Contracció (normes amb exemples)
· Expressió escrita: carta, reclamació i sol·licitud. AVL
· Expressió escrita: esquemes per a redactar
· Pronoms Febles (quadres resum)
· Pronoms Febles (pràctica mecànica)
· Pronoms Relatius (quadre resum)
· Que (diverses funcions dels que, què, perquè, per què i d'altres)
· Rètols de la classe (per si algú està interessat)
· Verbs: transitius, intransitius... (per a imprimir)